w zieleniach

Takie dwa szkice jeszcze przed wyjazdem do Hiszpanii. Pierwszy to rysunek z serii przesunięcia czyli eksperymenty z kompozycją, drugi to ekstrakt z pracy cienka_linia, a właściwie cienka_linia_2. Dla przypomnienia - praca poniżej.

nogi - Piotr Smogór
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art