poza kolejnością

W tym roku maluje poza kolejnością. Praca zaczęta jako pierwsza wciąż jest w fazie rysunku. Za to inna praca, dla której nie mam jeszcze tytułu, powstała bardzo szybko. Kilka zmian w innych pracach, między innymi w de confier.

Piotr Smogór - malarstwo, painting, art