ciągłe przemalówki

Circle_2 oraz kolejny przemalowane, tym razem wyszedł mi albinos.

Piotr Smogór - malarstwo, painting, art