ŁUFO przemalowane

Pierwsza z dwóch prac jednak przemalowana. Drugą prawdopodobnie spotka taki sam los. Muszę do tego dojrzeć.

ŁUFO - Piotr Smogór
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art