body_k

Powstał nowy projekt pracy, którego niejawnym zamierzeniem stało się ukazanie cielesności w sposób niefiguratywny. A może nie..?

Piotr Smogór - malarstwo
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art