body_k small

Szkic pracy w malym formacie. Przymiarki do pracy olejnej.

Piotr Smogór - malarstwo, painting, art