małe resume

Powyżej kilka ziarnistych portretów przerobionych ostatnio z bardzo złych zdjęć komórkowych. Ostatnio mam upodobanie na grube ziarna.
Na zdjęciu porównanie linii obrazów z body w tytule.
Wydaje mi się że widać na nich tendencję ku zimnemu uporządkowanemu schematowi, ale jednocześnie wyostrzenie
i głębszą analizę cielesności.
Ta seria będzie chyba przeze mnie kontynuowana, choć nie mam w zamierzeniu zamykać się w jakiejkolwiek przestrzeni zainteresowań.
W przygotowaniu jest seria zdjęć o tematyce cielesnej być może ona stanie się inspiracją do przełożenia na płaszczyznę płótna.
Człowiek, jakiego przedstawiam jest wielopłaszczyznowy i takie też stara się być moje malowanie. Istnieje w nim więc zainteresowanie cielesnością
ale i także społeczno-egzystencjalne zaangażowanie obecne np w pracach: osiedle strzeżone, cykady na chaju, you_2...
Istotny jest dla mnie wątek znaczeniowy pracy, choć czasami samo znaczenie jest rozmyte i trudno dostrzegalne... jakby przemycane.

Oprócz tych cech jest jeszcze koncepcja pejzażu figuratywnego - np. men_scape i women_scape, która na pewno jest warta kontynuowania.

Jak coś mi przyjdzie jeszcze do głowy. To dopiszę.

fotografia - Piotr Smogór
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art