kwestie z pytajnikiem

Działanie nie mające na celu jakiejś z góry zaplanowanej odpowiedzi, która wyznaczana jest subiektywnie.

fotografia - Piotr Smogór
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art