rozkojarzenie

rozkojarzenie - Piotr Smogór

cienkopis, papier A4, 17.01 2015 Wrocław

kategoria: 
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art