małe formy

Brak białej farby, alkohol i papierosy... Dwa małe gwaszo-gazety plus marker na papierze

torsje - Piotr Smogór
Piotr Smogór - malarstwo, painting, art